หน้าแรก

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
เป้าประสงค์ และอัตลักษณ์
บุคลากร
จำนวนนักเรียน
เผยแพร่ผลงาน
ภาพกิจกรรม

สาระความรู้ทางวิชาการ

 


++โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี ยินดีต้อนรับทุกท่าน++

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เรื่องก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข  คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี เรื่องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 

ข่าวสารจาก สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากเว็บไซต์ ครูไทย  

 

สำนักงานการศึกษา

ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ต่าง ๆ

ศูนย์พัฒนาปฐมวัย

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการงานอาชีพ

กลุ่มสาระพละศึกษา

ศูนย์ประชาคมอาเซียน

ห้องเรียน DLIT  

คลังสื่อการสอน

การพัฒนาวิชาชีพครู

คลังข้อสอบ

ห้องสมุดดิจิทัล

 

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 75 ถ.อู่ทอง ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. 034-512535 โทรสาร 034-514351